Thông báo ngừng phát hành T...

Trong suốt thời gian qua, Tam Quốc Chiến đã được vinh dự đồng hành cùng chư vị trải qua muôn vàn thống khoái, thử thách...

Bạn mong muốn các hoạt động sắp tới sẽ là?

Tổ chức thi đấu Bang hội.

Tổ chức thi đấu các Quốc với nhau.

Các hoạt động ingame có tính ganh đua cao.

Ý kiến khác

[Đóng]